คัดลอกลิงค์
user iconน้องหีบ

น้องหีบ

ปีที่เข้าร่วม 2019

นักเขียนและรีวิวมือใหม่ ที่เน้นรีวิวอาหารและเครื่องดิ่มแถวเขาใหญ่เป็นหลัก

202

บทความ

บทความของฉัน