คัดลอกลิงค์
ดีต่อใจ

ดีต่อใจ

ปีที่เข้าร่วม 2021

กิเลสเหมือนของหวานรับประทานแล้วจะเกิดลม ธรรมะเหมือนของขมรับประทานแล้วลมจะหมดไป