คัดลอกลิงค์
เอฟ เฟอร์

เอฟ เฟอร์

ปีที่เข้าร่วม 2021

ผู้เขียนต้องการนำประสบการณ์ที่ได้พบเจอกับตัวเองมาเล่าให้ฟังในรูปแบบของตัวอักษรและรูป