คัดลอกลิงค์
sirimasutanee

sirimasutanee

ปีที่เข้าร่วม 2019

วิทยากรอิสระด้าน life coaching, NLP. นักโปรแกรมจิตบำบัด นักพลังจิตปลดล้อคบ้านและที่ดิน นักเขียนอิสระ โหราจารย์