คัดลอกลิงค์
ยัติภังค์

ยัติภังค์

ปีที่เข้าร่วม 2019

อดีตนักวิจารณ์ภาพยนตร์