คัดลอกลิงค์
user iconlongdu

longdu

ปีที่เข้าร่วม 2021

ไม่มีภูเขาใดสูงกว่าพระอาทิตย์ ฉันใด ไม่มีอุปสรรคเกินมานะคนฉันนั้น

2

บทความ