คัดลอกลิงค์
BSขอบอก

BSขอบอก

ปีที่เข้าร่วม 2021

ครูวิทยาศาสตร์ มีความคิดอยากถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ เพื่อว่าเรื่องราวที่เขียนขึ้นจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม