คัดลอกลิงค์
กวี Dee Like

กวี Dee Like

ปีที่เข้าร่วม 2021

ผู้เขียนเป็นผู้ที่ชื่นชอบในบทกลอนและชอบแต่งกลอน เห็นอะไรก็เก็บมาเขียนเป็นบทกลอน ทั้งในยาม สุข สนุก เศร้า เหงา จ้า