คัดลอกลิงค์
ครูแหลม คม

ครูแหลม คม

ปีที่เข้าร่วม 2019

ครูศิลปะนอกกรอบ ใช้ชีวิตคิดตะหนักรู้ไปช้าๆไม่ต้องรีบครับ