คัดลอกลิงค์
ไทยบ้าน

ไทยบ้าน

ปีที่เข้าร่วม 2021

อายุเป็นเพียงตัวเลข ชีวิตเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ได้เสมอ ชอบขีด ๆ เขียน ๆ เขียนได้ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองรวมทั้งเพลงพื้นบ้าน