คัดลอกลิงค์
เทาเทา

เทาเทา

ปีที่เข้าร่วม 2019

เป็นคนเทาๆ ฃีวิตเรียบง่าย อะไรด็ได้ ไม่เดือดร้อนใคร แต่มีความสุข