คัดลอกลิงค์
ฤทธิ์จรูญ

ฤทธิ์จรูญ

ปีที่เข้าร่วม 2019

หากปลายปากกาอยู่ที่ใจ ก็เขียนได้ทุกยุค