คัดลอกลิงค์
user iconWittgensteinMIZ

WittgensteinMIZ

ปีที่เข้าร่วม 2019

ผู้เขียนเคยทำ blog และ เพจซึ่งทำหน้าที่ผลิตบทความเป็นตัวอักษรขึ้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ส่วนใหญ่

6

บทความ