คัดลอกลิงค์
 Logicjoker{}

Logicjoker{}

ปีที่เข้าร่วม 2019

ชอบการลงทุนหลายรูปแบบ ทำให้เกิดไอเดียการในลงทุนใหม่ๆ