คัดลอกลิงค์
user iconมนัสชนก แดงนิเวศน์

มนัสชนก แดงนิเวศน์

ปีที่เข้าร่วม 2019

เด็กสายวิทย์ที่อยากเป็นนักเขียน บรรณารักษ์ นักสารคดี ฝันจะมีห้องสมึดใหญ่ๆแล้วอ่านหนังสือไปทั้งวัน

3

บทความ