คัดลอกลิงค์
user iconมนัสชนกแดงนิเวศน์

มนัสชนกแดงนิเวศน์

ปีที่เข้าร่วม 2019

เด็กสายวิทย์ที่อยากเป็นนักเขียน บรรณารักษ์ นักสารคดี ฝันจะมีห้องสมึดใหญ่ๆแล้วอ่านหนังสือไปทั้งวัน

3

บทความ