คัดลอกลิงค์
Dr. Deaw

Dr. Deaw

ปีที่เข้าร่วม 2019

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านไวรัสวิทยา ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโลยี เกมส์ และกีฬาไปพร้อมกัน https://www.scigamer.com/