คัดลอกลิงค์
user iconNawaratBhagajiraphorn

NawaratBhagajiraphorn

ปีที่เข้าร่วม 2019

เป็นคนที่ชอบกินชานมไข่มุขเป็นชีวิตจิตใจ และรักในเสียงดนตรี

1

บทความ