คัดลอกลิงค์
หลวงนี

หลวงนี

ปีที่เข้าร่วม 2019

กะเทยผู้ชอบรีวิวทุกที่ที่กะเทยชอบไปจอย ไปเม้า ไปค้น สืบ เสาะหา แล้วเอามาเล่าในสไตล์แบบฉบับหลวงนี