คัดลอกลิงค์
Thanatporn S.

Thanatporn S.

ปีที่เข้าร่วม 2019

มหาบัณฑิตด้านจิตวิทยา เพราะมีความเชื่อว่า “จิตวิทยาทำให้ทุกคนเป็นคนที่ดีขึ้น และจิตวิทยาทำให้ทุกคนรักเป็น”