คัดลอกลิงค์
พี่เอง

พี่เอง

ปีที่เข้าร่วม 2019

เขียนไปเรื่อย ๆ เหนื่อยก็พัก ชอบเขียน ชอบถ่ายรูป ชอบเล่าเรื่อง