คัดลอกลิงค์
กระดาษแผ่นเดียว

กระดาษแผ่นเดียว

ปีที่เข้าร่วม 2019

"กระดาษแผ่นเดียว" หนังสือหนึ่งเล่มประโยชน์ที่ได้รับมาแต่ละคนย่อมแต่แตก แอดอยากนำเสนอการตกผลึกจากการอ่านหนังสือเล่มนั้น ๆ ให้เพื่อน ๆ ได้ติดตามครับ

บทความของฉัน