คัดลอกลิงค์
Buaban

Buaban

ปีที่เข้าร่วม 2019

ร้อยเรียง เรื่องราวการพิเคราะห์จุดหักเหชีวิตจากอดีต อันนำมาสู่ความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ณ.ปัจจุบันสมัย และเส้นทางฝันที่กระหายจะให้เป็นในอนาคต....เมื่อวันวัยใกล้ 60