คัดลอกลิงค์
user iconอติเล่าเรื่อง

อติเล่าเรื่อง

ปีที่เข้าร่วม 2019

นักวิชาการศึกษา ในมหาวิทยาลัย ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ IT Service ชอบวา

17

บทความ

บทความของฉัน