คัดลอกลิงค์
ด้วงศรี ตีตรา

ด้วงศรี ตีตรา

ปีที่เข้าร่วม 2020

เป็นคนธรรมดาที่อยากค้นหาความสามารถอีกด้านของตนเอง ใช้ความพยายามเพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ

บทความของฉัน