คัดลอกลิงค์
FiineUnchalee

FiineUnchalee

ปีที่เข้าร่วม 2020

"นักเขียนสายท่องโลก" ที่ไม่ได้มีดีแค่บอกเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยว แต่ยังสอดแทรกเรื่องราวความรู้และการสร้างความตระหนักต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมและการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า :)

บทความของฉัน