คัดลอกลิงค์
MADSTORM

MADSTORM

ปีที่เข้าร่วม 2020

ผมสนใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการเมืองใน-นอกประเทศ ไอทีและเทคโนโลยีล่ำๆ เกมมือถือ แล้วตัวผมมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาเล่าสู่กันฟัง..