คัดลอกลิงค์
user iconมะม่วงน้ำปลาหวาน

มะม่วงน้ำปลาหวาน

ปีที่เข้าร่วม 2020

การสุ่มตัวอย่างต้องใช้ความน่าจะเป็น ถ้าไม่ได้ใช้ความน่าเป็นเรียกการเลือกตัวอย่าง

8

บทความ

บทความของฉัน