คัดลอกลิงค์
หลงทาง หมื่นลี้

หลงทาง หมื่นลี้

ปีที่เข้าร่วม 2020

เป็นครูบรรจุไกลบ้าน ชอบเดินทาง รักอิสระ สนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความเชื่อท้องถิ่น รักหมารักเเมว