คัดลอกลิงค์
user iconIJOM913

IJOM913

ปีที่เข้าร่วม 2020

ชีวิต ก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง บทความที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดมันออกมาล้วนเกิดจากการตกตะกอนตัวเองผ่านตัว

1

บทความ