คัดลอกลิงค์
user iconนายสรวิชญ์ขุนเศรษฐ์

นายสรวิชญ์ขุนเศรษฐ์

ปีที่เข้าร่วม 2020

ประวัติศาสตร์ คือ การศึกษาธรมชาติของมนุษย์ เพื่อหาจุดพัฒนาและจุดยืนร่วมกันระหว่างอดีตและปัจจุบันไปยั

19

บทความ

บทความของฉัน