คัดลอกลิงค์
user iconนายสรวิชญ์ ขุนเศรษฐ์

นายสรวิชญ์ ขุนเศรษฐ์

ปีที่เข้าร่วม 2020

ประวัติศาสตร์ คือ การศึกษาธรมชาติของมนุษย์ เพื่อหาจุดพัฒนาและจุดยืนร่วมกันระหว่างอดีตและปัจจุบันไปยังอนาคต

19

บทความ

บทความของฉัน