คัดลอกลิงค์
phatcharavalai dennitirat

phatcharavalai dennitirat

ปีที่เข้าร่วม 2020

พัชราวลัย เด่นนิติรัตน์ คุกกี้ อายุ 24 ปี จบการศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน แขนงวิชา วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันทำงานเป้น นักประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน กรมประชาสัมพันธ์ ชื่นชอบในการเขียน การถ่ายทอดความรู้สึกทางการสื่อสารโดยผ่านหมึกปากกา

บทความของฉัน