คัดลอกลิงค์
user iconphatcharavalaidennitirat

phatcharavalaidennitirat

ปีที่เข้าร่วม 2020

พัชราวลัย เด่นนิติรัตน์ คุกกี้ อายุ 24 ปี จบการศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน แขนงวิชา วิทยุกระจายเสียง มห

1

บทความ

บทความของฉัน