คัดลอกลิงค์
user iconReviewerรีวิวเวอร์

Reviewerรีวิวเวอร์

ปีที่เข้าร่วม 2020

ชอบทานอาหารหลากหลาย ชอบการเดินไปเที่ยวเพื่อนผ่อนคลาย และชอบการสื่อสารบรรยายผ่านข้อความ รูปภาพ และ วี

6

บทความ