คัดลอกลิงค์
ชยางกูร ภักดีพัฒนกุล

ชยางกูร ภักดีพัฒนกุล

ปีที่เข้าร่วม 2020

การศึกษา ปริญญาตรี เอกสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง