คัดลอกลิงค์
ellloso

ellloso

ปีที่เข้าร่วม 2020

"ไม่มีคำว่า สาย! หากลงมือทำ" ความฝันตั้งแต่เด็กอยากเป็นนักเขียน วันนี้จึงลองทำดู เป็นคนทีชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบดูคลิป ที่สร้างแรงบันดาลใจ ในทุกๆ ผลงานจึงมักจะแทรกแรงบันดาลใจเข้าไปด้วย ^^