คัดลอกลิงค์
จันทรภาณุ

จันทรภาณุ

ปีที่เข้าร่วม 2020

จบมาทางการ ตลาด ทำงานที่ต้องพูดและอธิบายประวัติศาสตร์เป็นภาษาสเปน มีความสนุกกับการวิเคราะห์พฤติกรรมของคน