คัดลอกลิงค์
DaRaKa

DaRaKa

ปีที่เข้าร่วม 2020

จบปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเกือบ 10 ปี ได้ทำงานเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในแง่ของการจัดการและบริหารโครงการเพื่อให้เกิดการบูรณาการกันในทุกภาคส่วนของพื้นที่