คัดลอกลิงค์
user iconDaRaKa

DaRaKa

ปีที่เข้าร่วม 2020

จบปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเกือบ 10 ปี

5

บทความ