คัดลอกลิงค์
user iconชีย์

ชีย์

ปีที่เข้าร่วม 2020

ชื่อเล่นชื่อกวาง ชื่อจริงชื่อชมพูนุช. เพื่อนๆเรียกว่าอีชีย์ เป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ 👌

10

บทความ