คัดลอกลิงค์
Ceromaru

Ceromaru

ปีที่เข้าร่วม 2020

เป็นคนคนนึง ที่อยากจะเห็นด้านบวกในตัวคนมากกว่าด้านลบ