คัดลอกลิงค์
Just an ordinary guy who inspired people

Just an ordinary guy who inspired people

ปีที่เข้าร่วม 2020

นักลงทุนอสังหาและมนุษย์ธรรมดา ที่มาพร้อมกับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สังคมรอบข้างให้ดีขึ้น ผ่านงานเขียนและเรื่องเล่าจากประสบการณ์ในชีวิต พร้อมทั้งสอดแทรกข้อคิดประจำวันครับ