คัดลอกลิงค์
บอกเล่าต่อกัน

บอกเล่าต่อกัน

ปีที่เข้าร่วม 2020

ฉันชอบการท่องเที่ยว เเละการได้รับฟังประสบการณ์ของผู้คนมากมาย เเละฉันชอบที่จะบันทึกหรือเขียนมันลงไปที่ใดที่หนึ่ง