คัดลอกลิงค์
ตาเบียร์"สำเนียงเหน่อ"

ตาเบียร์"สำเนียงเหน่อ"

ปีที่เข้าร่วม 2020

การใช้เวลากับชีวิตที่พบเจอสิ่งต่างๆในปัจจุบันอดีตและอนาคต