คัดลอกลิงค์
Nurse note

Nurse note

ปีที่เข้าร่วม 2020

อยากถ่ายทอดเรื่องราวภายใต้หมวกสีขาว ออกมาเป็นบทความ ทั้งเรื่องอาชีพ ความรู้สุขภาพ มุมมองชีวิต

บทความของฉัน