คัดลอกลิงค์
ทหารราบตีนแป

ทหารราบตีนแป

ปีที่เข้าร่วม 2020

ข้าคือทหารราบ ผู้ไม่ปรารถนาเหรียญตราและคำเยินยอ อย่างเกินจริง