คัดลอกลิงค์
โอ้เอ๋ว

โอ้เอ๋ว

ปีที่เข้าร่วม 2020

ชื่อเล่น สุ บทความที่เขียนส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร และสุขภาพนะคะ