คัดลอกลิงค์
user iconPoptell Elite

Poptell Elite

ปีที่เข้าร่วม 2020

ชีวิตคือการเดินทางที่เราไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร เราต้องผ่านอะไรมาหลากหลาย ชีวิตของแต่ละคนนั้นแตกต่างไม่ซ้ำกันแม้สักคนเดียว การเดินทางไกลคนเดียวเป็นสิ่งที่โปรดปราน เพราะทุกการเดินทางจะได้ความคิดใหม่ ๆ กลับมาเสมอ เราจะสร้างสรรผลงานให้คุ้มค่าต่อการติดตาม.

2

บทความ