คัดลอกลิงค์
นายไม้ท่อน

นายไม้ท่อน

ปีที่เข้าร่วม 2020

ผู้บริหารบริษัทเอกชนหนุ่ม ที่รักในการเดินทาง ถ่ายภาพ และนำเสนอมุมมองวิธีคิดจากภาพถ่ายของตัวเอง