คัดลอกลิงค์
ทนายนอกศาล

ทนายนอกศาล

ปีที่เข้าร่วม 2020

ผู้เขียนเป็นทนายความทำหน้าที่ทั้งในศาลและนอกศาล ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกฎหมายและไม่ใช่กฎหมาย ถ่ายทอดผ่านงานเขียนบทความเพื่อให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงแก่ผู้อ่านทุกท่านทุกวัย