คัดลอกลิงค์
user iconทนายนอกศาล

ทนายนอกศาล

ปีที่เข้าร่วม 2020

ผู้เขียนเป็นทนายความทำหน้าที่ทั้งในศาลและนอกศาล ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกฎหมายและไม่ใช่ก

4

บทความ