คัดลอกลิงค์
นั่งเหงาอยู่ข้างตึกโต๊ะ​ตึกๆโต๊ะ​ตึกๆ🌷🤦🏻‍♂️

นั่งเหงาอยู่ข้างตึกโต๊ะ​ตึกๆโต๊ะ​ตึกๆ🌷🤦🏻‍♂️

ปีที่เข้าร่วม 2020