คัดลอกลิงค์
user iconนั่งเหงาอยู่ข้างตึกโต๊ะตึกๆโต๊ะตึกๆ

นั่งเหงาอยู่ข้างตึกโต๊ะตึกๆโต๊ะตึกๆ

ปีที่เข้าร่วม 2020

1

บทความ