คัดลอกลิงค์
A Wave of One Sea

A Wave of One Sea

ปีที่เข้าร่วม 2020

"ความอยากรู้อยากเห็นในทุก ๆ ด้านของชีวิต คือความลับของคนผู้มีความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่" ลีโอ เบอร์เนตต์