คัดลอกลิงค์
ชมจันทร์

ชมจันทร์

ปีที่เข้าร่วม 2020

ผู้เขียนเป็นผู้หญิงวัยเริ่มทำงาน ที่หัวใจยังไม่โต รักการเขียน ชอบกลิ่นหนังสือ และอยากบอกเล่าเรื่องราวดี ๆ ให้ผู้คนได้อ่าน